Gryt

Forkod
48034
Namn
Gryt
Län
Södermanlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Gryt, Björnlunda och Gåsinge-Dillnäs.
Husförhörslängd
1763-.

Administrativ historik

Namn
Gryt (d-län)
Geo-id
48034000
Tid
0 - 9999