Gryt

Forkod
56304
Namn
Gryt
Län
Östergötlands
Pastorat
-1983 eget, 1984- Valdernarsvik.
Husförhörslängd
1725-.

Administrativ historik

Namn
Gryt (e-län)
Geo-id
56304000
Tid
0 - 9999