Gualöv

Forkod
116202
Namn
Gualöv
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Trolle-Ljungby, 1962- Ivetofta.
Husförhörslängd
(1683), 1825-.
Arkiv
1825-07-19 brand.

Administrativ historik

Namn
Gualöv
Geo-id
116202000
Tid
0 - 9999