Guldrupe

Forkod
98041
Namn
Guldrupe
Län
Gotlands
Pastorat
Vänge.
Husförhörslängd
1785-.

Administrativ historik

Namn
Guldrupe
Geo-id
98041000
Tid
0 - 9999