Gullered

Forkod
158419
Namn
Gullered
Indelning
1548 införlivat Strängsered, 1554 införlivat Tissered, 1887-07-29 åter utbrutet Strängsered.
Län
Älvsborgs
Övrigt
Strängsered har, trots beslut om annat, fungerat som självständig församling även 1548-1887, och betraktas som sådan i löneregleringsbeslutet 1866.
Pastorat
Hössna.
Husförhörslängd
1802-

Administrativ historik

Namn
Gullered
Geo-id
158419000
Tid
0 - 9999