Gullholmen

Forkod
142109
Namn
Gullholmen
Indelning
1799 utbruten ur Morlanda som kapellförsamling, 1923-01-26 annexförsamling.
Län
Västra Götalands
Pastorat
Morlanda.
Husförhörslängd
(1794), 1837-.

Administrativ historik

Namn
Gullholmen
Geo-id
142109000
Tid
1798 - 9999
pre
Morlanda 142110002
1795 - 1797