Gunnarsjö

Forkod
138325
Namn
Gunnarsjö
Län
Hallands
-1970 Älvsborgs län, 1971Hallands län.
Pastorat
Kungsäter.
Husförhörslängd
1798-.

Administrativ historik

Namn
Gunnarsjö
Geo-id
138325000
Tid
0 - 9999