Gustav Adolf

Forkod
118025
Namn
Gustav Adolf
Alias
Deglunden, Viby
Län
Kristianstads
Övrigt
Rinkaby uppges ibland felaktigt som moderförsamling.
Pastorat
-1618 eget, 1618-1681 Viby och Rinkaby, 1681-1856 Åhus, 1857-1961 Gustav Adolf och Rinkaby, 1962- Fjälkinge.
Husförhörslängd
(1687), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Gustav adolf (l-län)
Geo-id
118025000
Tid
0 - 9999