Gustav Adolf

Forkod
162302
Namn
Gustav Adolf
Indelning
1780 utbruten ur Habo, -1889 kapellförsamling, därefter annexförsamling.
Län
Skaraborgs
Övrigt
Fiskebäcks kapell flyttades hit från Fiskebäck, därav senare förväxling av församlingarna.
Pastorat
Habo.
Husförhörslängd
1800-

Administrativ historik

Namn
Gustav adolf (r-län)
Geo-id
162302000
Tid
1780 - 9999
pre
Habo 162301001
0 - 1779