Gustav Adolf

Forkod
178303
Namn
Gustav Adolf
Indelning
1789 (beslut 1765-12-10) utbruten ur Ekshärad (och Råda) som kapellförsamling, 1928-03-23 annexförsamling.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
1789-1901 Ekshärad, 1901-05-01(beslut 1838-04-13 och 1901-02-08)-1950 Norra Råda, 1951Hagfors.
Husförhörslängd
1786-

Administrativ historik

Namn
Gustav adolf (s-län)
Geo-id
178303000
Tid
1789 - 9999
pre
Ekshärad 178302001
0 - 1788