Gusums kbfd

Forkod
56303
Namn
Gusums kbfd
Indelning
1930-01-01 bildat inom Ringarums församling, 1984-12-31 upplöst.
Län
Östergötlands
Övrigt
har tidigare betraktats som bruksförsamling, -1929 kallat kyrkolag; särskild födelsebok för Gusums bruk 1722-1864 mm ingår i Ringarums kyrkoarkiv på landsarkivet.
Pastorat
Ringarum.