Gylle

Forkod
128713
Namn
Gylle
Län
Skåne
Pastorat
-1924 Gylle och Kyrkoköpinge, 1924-05-01-1961 Hammarlöv, 1962- Dalköpinge.
Husförhörslängd
(1684), 1802- (lucka 1832-1837).

Administrativ historik

Namn
Gylle
Geo-id
128713000
Tid
0 - 9999