Anderstorp

Forkod
66204
Namn
Anderstorp
Indelning
1943-01-01 indelad i två kbfd: Anderstorps kbfd och Gyllenfors kbfd, 1951-01-01 överfört Gyllenfors till Gislaved och kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Jönköpings
Pastorat
-1955 Reftele, 1956- eget.
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Anderstorp
Geo-id
66204000
Tid
0 - 9999