hacksta

Forkod
38115
Namn
hacksta
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan - 1927 Hacksta och Löt, 1927-05-01 - (beslut 1919-0619 och 1925-12-31) Villberga.
Husförhörslängd
1738-.

Administrativ historik

Namn
Hacksta
Geo-id
38115000
Tid
0 - 9999