hackvad

Forkod
188022
Namn
hackvad
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastoratskod
41201
Pastorat
Edsberg.
Husförhörslängd
1746-

Administrativ historik

Namn
Hackvad
Geo-id
188022000
Tid
0 - 9999