hagelberg

Forkod
168309
Namn
hagelberg
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
31102
Pastorat
-1961 Skövde, 1962- Norra Kyrketorp.
Husförhörslängd
1770-.

Administrativ historik

Namn
Hagelberg
Geo-id
168309000
Tid
0 - 9999