hägerstad

Forkod
51307
Namn
hägerstad
Län
Östergötlands
Pastoratskod
20702
Pastorat
-1961 Hägerstad och Oppeby, 1962- Tjärstad.
Husförhörslängd
1781-

Administrativ historik

Namn
Hägerstad
Geo-id
51307000
Tid
0 - 9999