hägerstens västra kbfd

Forkod
18000
Namn
hägerstens västra kbfd
Indelning
1963 bildat inom Hägerstens församling, 1968-12-31 utbrutet Skärholmen och upplöst.
Län
Stockholms
Pastorat
Hägersten.
Arkiv
hos pastorsämbetet i Hägersten.