häggeby

Forkod
30504
Namn
häggeby
Län
Uppsala
Pastorat
-1923 eget, 1923-05-01-1961 Skokloster, 1962- Övergran.
Husförhörslängd
1703-

Administrativ historik

Namn
Häggeby
Geo-id
30504000
Tid
0 - 9999