häggenås

Forkod
238010
Namn
häggenås
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastoratskod
101006
Pastorat
-1922 Lit, 1922-05-01- eget.
Husförhörslängd
1804-

Administrativ historik

Namn
Häggenås
Geo-id
238010000
Tid
0 - 9999