häggesled

Forkod
168104
Namn
häggesled
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
30203
Pastorat
Järpås.
Husförhörslängd
1801-

Administrativ historik

Namn
Häggesled
Geo-id
168104000
Tid
0 - 9999