hålanda

Forkod
152102
Namn
hålanda
Län
Älvsborgs
Pastoratskod
81006
Pastorat
-1863 Skepplanda, 1864-1961 Ale-Skövde, 1962- Skepplanda.
Husförhörslängd
1811-.

Administrativ historik

Namn
Hålanda
Geo-id
152102000
Tid
0 - 9999