hall

Forkod
98008
Namn
hall
Län
Gotlands
Pastoratskod
120105
Pastorat
-1961 Hangvar, 1962- Lärbro.
Husförhörslängd
1807-.

Administrativ historik

Namn
Hall
Geo-id
98008000
Tid
0 - 9999