halla

Forkod
98038
Namn
halla
Län
Gotlands
Pastoratskod
120206
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Dalhem, 1962- Vänge.
Husförhörslängd
1750-.

Administrativ historik

Namn
Halla (i-län)
Geo-id
98038000
Tid
0 - 9999