hallaröd

Forkod
126706
Namn
hallaröd
Län
Skåne
Pastoratskod
70605
Pastorat
-1961 Norra Rörum, 1962- Höör.
Husförhörslängd
(1684), 1813-

Administrativ historik

Namn
Hallaröd
Geo-id
126706000
Tid
0 - 9999