hällaryd

Forkod
108203
Namn
hällaryd
Län
Blekinge
Pastoratskod
72103
Pastorat
-1937 Hällaryd och Åryd, 1938-1961 eget, 1962- Hällaryd och Åryd.
Husförhörslängd
(1683), 1813-

Administrativ historik

Namn
Hällaryd
Geo-id
108203000
Tid
0 - 9999