hällestad

Forkod
168604
Namn
hällestad
Län
Skaraborgs
-1951 Älvsborgs län, 1952- Skaraborgs län.
Pastoratskod
30506
Pastorat
Floby.
Husförhörslängd
1816-.

Administrativ historik

Namn
Hällestad (r-län)
Geo-id
168604000
Tid
0 - 9999