hällestad

Forkod
56202
Namn
hällestad
Län
Östergötlands
Pastoratskod
21002
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1750-.

Administrativ historik

Namn
Hällestad (e-län)
Geo-id
56202000
Tid
0 - 9999