hallingeberg

Forkod
88314
Namn
hallingeberg
Indelning
1923-07-01 indelad i två kbfd: Hallingebergs norra kbfd och Hallingebergs södra kbfd, 1976-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Kalmar
Pastoratskod
21204
Pastorat
-1972 eget, 1973- Hallingeberg och Blackstad.
Husförhörslängd
1730-.

Administrativ historik

Namn
Hallingeberg
Geo-id
88314000
Tid
0 - 9999