hallsberg

Forkod
186101
Namn
hallsberg
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastoratskod
41102
Pastorat
-1862 Kumla, 1862- eget.
Husförhörslängd
1702-.

Administrativ historik

Namn
Hallsberg
Geo-id
186101000
Tid
0 - 9999