hällstad

Forkod
158405
Namn
hällstad
Län
Älvsborgs
Pastoratskod
31501
Pastorat
förr troligen Hällstad och Murum, omkring 1400-1961 Hällstad, Murum, Södra Vånga och Möne, 1962-1988 Hällstad, Murum, Södra Vånga, Möne och Kärråkra, 1989- Södra Ving.
Husförhörslängd
(1766), 1826-.

Administrativ historik

Namn
Hällstad
Geo-id
158405000
Tid
0 - 9999