halltorp

Forkod
88011
Namn
halltorp
Län
Kalmar
Pastoratskod
61401
Pastorat
en tid på 1500-talet förenad med Söderåkra, senare -1961 Halltorp och Voxtorp, 1962- Arby.
Husförhörslängd
1763-

Administrativ historik

Namn
Halltorp
Geo-id
88011000
Tid
0 - 9999