hällum

Forkod
166006
Namn
hällum
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
30205
Pastorat
-1920 Skarstad, 1920-05-01- Vara.
Husförhörslängd
(1791), 1825-.

Administrativ historik

Namn
Hällum
Geo-id
166006000
Tid
0 - 9999