halmstad

Forkod
121406
Namn
halmstad
Län
Skåne
Pastoratskod
70909
Pastorat
-1961 Halmstad och Sireköpinge, 1962- Kågeröd.
Husförhörslängd
(1698), 1814-

Administrativ historik

Namn
Halmstad
Geo-id
121406000
Tid
0 - 9999