halna

Forkod
166312
Namn
halna
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
30906
Pastorat
Undenäs.
Husförhörslängd
1782-.

Administrativ historik

Namn
Halna
Geo-id
166312000
Tid
0 - 9999