halvås

Forkod
166000
Namn
halvås
Indelning
uppgått i Ryda.
Län
Skaraborgs
Övrigt
oklart när församlingen upphörde, flera uppgifter varierande mellan 1500-talet och 1800-talet, SCB 1880: Ryda och Halvås torde rättast böra anses som en kyrkosocken.
Pastorat
Ryda.