hammarby

Forkod
48407
Namn
hammarby
Län
Södermanlands
Pastoratskod
40707
Pastorat
-1919 Vallby, 1919-05-01-1961 Kjula, 1962-1979 Jäder, 1979-07-01 Kjula.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Hammarby (d-län)
Geo-id
48407000
Tid
0 - 9999