hammarö

Forkod
176101
Namn
hammarö
Indelning
1924-01-01 indelad i två kbfd: Hammarö kbfd och Skoghalls kbfd, 1957-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastoratskod
90108
Pastorat
-1584 Tingvalla (Karlstads landsförsamling), 1584-0305-1595 Karlstads stadsförsamling, 1595- eget.
Husförhörslängd
1758-.

Administrativ historik

Namn
Hammarö
Geo-id
176101000
Tid
0 - 9999