hammarö kbfd

Forkod
176100
Namn
hammarö kbfd
Indelning
1924-01-01 bildat inom Hammarö församling, 1957-12-31 upplöst.
Län
Värmlands
Pastorat
Hammarö.

Administrativ historik

Namn
Hammarö
Geo-id
176101000
Tid
0 - 9999