hamneda

Forkod
78106
Namn
hamneda
Län
Kronobergs
Pastoratskod
63606
Pastorat
medeltiden eget, sedan Södra Ljunga.
Husförhörslängd
1757-

Administrativ historik

Namn
Hamneda
Geo-id
78106000
Tid
0 - 9999