hamra

Forkod
98090
Namn
hamra
Län
Gotlands
Pastoratskod
120306
Pastorat
medeltiden eget, sedan Öja.
Husförhörslängd
1783-.

Administrativ historik

Namn
Hamra (i-län)
Geo-id
98090000
Tid
0 - 9999