hanebo

Forkod
218306
Namn
hanebo
Indelning
1-324 utbrutet Skog.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastoratskod
11303
Pastorat
-1916 Segersta, 1916-03-24- Hanebo och Segersta.
Husförhörslängd
1743-

Administrativ historik

Namn
Hanebo
Geo-id
218306000
Tid
0 - 9999