hånger

Forkod
168600
Namn
hånger
Indelning
1768 uppgått i Bjurum.
Län
Skaraborgs
Pastorat
(Vilske-)Kleva.