hanhals

Forkod
138413
Namn
hanhals
Län
Hallands
Pastoratskod
81305
Pastorat
Kungsbacka.
Husförhörslängd
(1772), 1789-.

Administrativ historik

Namn
Hanhals
Geo-id
138413000
Tid
0 - 9999