hannas

Forkod
118114
Namn
hannas
Län
Kristianstads
Pastoratskod
71207
Pastorat
Hammenhög.
Husförhörslängd
(1687), 1830-.

Administrativ historik

Namn
Hannas
Geo-id
118114000
Tid
0 - 9999