haraker

Forkod
198005
Namn
haraker
Län
Västmanlands
Pastoratskod
50107
Pastorat
-1961 eget, 1962- Skultuna.
Husförhörslängd
1689-.

Administrativ historik

Namn
Haraker
Geo-id
198005000
Tid
0 - 9999