Aneboda

Forkod
78024
Namn
Aneboda
Indelning
före 1346 utbruten ur Berg.
Län
Kronobergs
-1924 huvuddelen i Kronobergs län, del av Lamhult i Jönköpings län, 1924-08-08 överfört delen i Jönköpings län till Kronobergs län, därefter helt i Kronobergs län, 1928-01-20 gränsreglering mellan Ane
Pastorat
medeltiden eget, -1961 Moheda, 1962- Aneboda, Asa och Berg.
Husförhörslängd
1751-.

Administrativ historik

Namn
Aneboda
Geo-id
78024000
Tid
0 - 9999