harg

Forkod
38206
Namn
harg
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastoratskod
10301
Pastorat
-1961 eget, 1962-1971 Börstil, 1972- Östhammar.
Husförhörslängd
1741-.

Administrativ historik

Namn
Harg
Geo-id
38206000
Tid
0 - 9999