Ådals-Liden

Forkod
228308
Namn
Ådals-Liden
Alias
Liden
Län
Västernorrlands
Pastorat
1300-talet eget, därefter -1869 Resele, 1869- eget.
Husförhörslängd
(1769), 1811-.

Administrativ historik

Namn
Ådals-liden
Geo-id
228308000
Tid
0 - 9999