härlunda

Forkod
76502
Namn
härlunda
Indelning
omkring 1595 utbruten ur Västra Torsås.
Län
Kronobergs
Pastoratskod
601
Pastorat
-1893 Skatelöv, 1893-0501(beslut 1886-07-23)-1961 Västra Torsås, 1962- Almundsryd.
Husförhörslängd
1717-.

Administrativ historik

Namn
Härlunda (g-län)
Geo-id
76502000
Tid
0 - 9999